Znalost

Ekologické jedlé houbyPřevážná většina jedlých hub má zhoršující povahu.

Vztah skupiny mikroorganismů ke společnosti je velmi složitý,

1 neutrální vztah

2 soutěžního vztahu

3 parazitický vztah

4 zaujatý vztah

5 Symbiotický vztah

Příprava kmenů Druhy hub se vztahují k mycelium, které je uměle kultivováno a expandováno, aby se reprodukovalo a mohlo být použito k produkci. Výhody a nevýhody kmenů závisí hlavně na původním druhu a technické úrovni produkce osiva.