Znalost

Funkce imunitní regulace jedlých hubGanoderma lucidum druh přípravku (včetně polysacharidů Ganoderma lucidum polysacharid), polysacharid Tremella spores, polysacharid spiritu z houby, polysacharid Lentinus edodes, polysacharid houbových hub, krestin polysacharid, polysacharid kokosových polysacharidů, polysacharid polysacharidů, polysacharid polysacharidů a cordyceps sinensis mononukleárních makrofágů u myší a myší s injekčně podávanou imunosupresí nebo myší nesoucích nádor. Tím se zvyšuje funkce mononukleárního makrofágového systému, polysacharid také zvyšuje buněčnou imunitní funkci, humorální imunitní odpověď a podporuje produkci cytokinů. Pozdní náhlá intoxikace je klasická metoda pro detekci imunitních funkcí in vivo. Polysacharidy Ganoderma lucidum, polysacharidy, polysacharidy z borovicového jedu, polysacharidy Lentinus edodes, polysacharid Tremella, polysacharid Krest (K-ps), krestinový polysacharidový peptid (PSP), fermentovaný sýrový polysacharid (KS-2) extracelulární) polysacharidy, Carboxymethyl Poria Cocos Polysacharidy mohou zvýšit hypersenzitivitu (DTH) pozdního nástupu normálních myší s P-dichlorbenzenem nebo resorcinolem indukovanou hypersenzitivitou.